מבצע י"א ניסן – י"א ניסן – קבצים לקריאה ולצפיה !!

לימוד יומי

י"א ניסן – יום הולדת שמח

"זוהי שמחה לא רק עבור אלו שזכו ונהנו מתורתו, אלא עד לכל "אשר בשם ישראל יכונה", כיון שבלידתו התחיל להאיר לכל העולם".

האור שהרבי נותן בחיי. יום הולדת של הרבי זו השמחה שלי.

 

מענה לצעירי אגודת חב"ד מונטריאול על מתנה לרבי לי"א ניסן – שיעורי תניא ברדיו במונטריאול, החל מי"א ניסן:

נת' ות"ח ת"ח (כולל גם על הנח"ר הגדול שכיוונו היום וכו') ויה"ר שיפוצו המעיינות חוצה ובעגלא דידן ממש קאתי מלכא משיחא ונלך כולנו כאחד לקבל פניו וכו'. אזכיר עה"צ

נתקבל ותשואות חן תשואות חן (כולל גם על הנחת רוח הגדול שכיוונו היום וכו') ויהי רצון שיפוצו המעיינות חוצה ובעגלא דידן ממש קאתי מלכא משיחא ונלך כולנו כאחד לקבל פניו וכו'. אזכיר על הציון.

 

…החילוק בין עובר לנולד הוא – שעובר, אף שאוכל ושותה, הרי זה ממה שאמו אוכלת ושותה, ואין זה בירורים משלו, כי אם מה שהכינו עבורו. ובשעה שנולד, אזי מתחיל ענין העבודה, בירור ויגיעה בכח עצמו, שזוהי מעלה נפלאה ביותר, שלכן היה כל ענין ירידת הנשמה למטה, כדי שתהיה עבודה בכח עצמו. הקב"ה הוא הרי עצם הטוב, וטבע הטוב להטיב, והיה צריך לכאורה ליתן את כל הגילויים מבלי לדרוש עבודה? אלא הטעם הוא – שאדרבה – מצד היותו עצם הטוב, ותכלית הטוב הוא שלא יהיה "נהמא דכיסופא" (-לחם בושת, שמקבלים ללא עבודה), ולכן נותן את כל הענינים ע"י עבודה דוקא.

…ה. וזוהי המעלה של הולדת, שהיא שמחה גדולה, כנ"ל, כי, בהולדה מתחיל ענין העבודה בכח עצמו, שעבודה זו פועלת זיכוך העולם ומקרבת את הגאולה העתידה, כנ"ל.

ואף על פי שהכח על זיכוך העולם הוא מצד הנשמה, בחינת "מראש צורים", כנ"ל, שישנו בנשמה בהיותה עוד למעלה, מכל מקום, מתי מתחילה (הנשמה) למלא את תפקידה לעשות דירה בתחתונים בפועל – הרי זה משעת הלידה, שאז מתגלית בעולם; מה שאין כן בשעת העיבור אין עדיין ענין זה, ומבלי הבט על גודל מעלת הנשמה, אפילו נשמה גבוהה ביותר – הרי בעולם שורר עדיין חושך, וברגע הלידה – אז מתחיל הגילוי בעולם.

ולכן מצינו גבי משה רבינו, ש"בשעה שנולד נתמלא הבית כולו אור": אף על פי שגם קודם הלידה היה העובר נמצא בבית, מכל מקום, היה חושך בבית; ורק ע"י הלידה דוקא נתמלא הבית כולו אור, כיון שבלידה מתחיל ענין העבודה שצריכה הנשמה לפעול בעולם.

…וכאמור לעיל בנוגע למשה רבינו, שמשנולד נתמלא הבית כולו אור, ועל דרך זה גם באתפשטותיה דמשה שבכל דרא ודרא (-התפשטות של משה שבכל דור ודור), כדאיתא (-כפי שמובא) בתיקוני זהר, ועד כמו שנתבאר הלשון במקום אחר, "כמו שמש המאיר מתחת לארץ לששים ריבוא כוכבים":

י"ב תמוז הוא יום הולדת של הרבי. – כל זמן העיבור, הנה מבלי הבט על מעלת הנשמה מצד עצמה, ומעלת ההורים שנולד מהם, כך, שמובן שבשעת העיבור היה הענין דמלמדין אותו כל התורה כולה במדריגה נעלית ביותר – הרי ענין זה לא שייך בנוגע ל"בית" וה"עולם"; וביום ההולדת מתחילה ונכללת עבודתו להיות מאיר לששים ריבוא כוכבים, שזהו כללות ישראל, שנותן כח עד "לכל אשר בשם ישראל יכונה" (כהלשון שבמכתבו לי"ב תמוז), ומכל-שכן לחסידים ומקושרים, שיוכלו לקיים תורה ומעשים טובים, ולעשות מהעולם כולו דירה לו יתברך – נתמלא הבית (דירת ה') כולו אור.

וזהו גודל השמחה שביום ההולדת של הרבי, אשר, "הימים האלה נזכרים ונעשים" "בכל שנה". זוהי שמחה לא רק עבור אלו שזכו ונהנו מתורתו, אלא עד לכל "אשר בשם ישראל יכונה", כיון שבלידתו התחיל להאיר לכל העולם.

(לקוטי שיחות חלק ב' (מתורגם) עמ' 9 / י"ב תמוז תשכ"ב, תורת מנחם חלק ל"ד עמ' 09)

פוסט יומי

י"א ניסן – ברכי לאזאר

כשתינוק נולד הוא מיד בוכה, והאמת – אין יותר מובן מכך. נורא מפחיד להשתחרר מהחיבור הארוך והטוטאלי שהיה לאמא ולהתחיל את המצמוצים הראשונים בעולם כאדם עצמאי ויחידי.
אז בהתחלה הוא בוכה, ואחר כך, יסכימו איתי האמהות של כולנו, בערך עד גיל שנתיים הוא ממשיך לבכות עם הפסקות קצרות, פחות או יותר.
לאט לאט הוא גדל, ולומד לבכות לעיתים רחוקות יותר. לומד לנהל את החיים של עצמו.
ככל שיעברו השנים – האחריויות תגדלנה, תהיינה קשות, משמעותיות ודורשות יותר.
בשלב הזה, הרצון הטבעי של כל מתבגר הוא לברוח, אבל ברגע מסוים המציאות מכריחה אותו להבין שהתחמקות מתמדת מהתמודדות לא מקדמת לשום מקום.

איך אדם יכול לאבחן את עצמו על כך שעלה שלב בהתבגרות האישית שלו?
כשהוא לוקח על עצמו אחריות. כשהוא מפסיק לחיות את חייו לעצמו בלבד ורואה את הסביבה גם מעבר לאזור הנוחות שלו.
זו ההגדרה של אדם בוגר, לדעתי.

*

י״א ניסן, יום הולדת נשיא הדור. יום הולדת כל אחד ואחת מאתנו, וניצוץ משה רבינו שבתוכנו מאיר באור גדול.
ככה אנחנו נולדים, כל שנה מחדש.
ככה חלקנו בוכים בלידה הזו, כי יש בה גם חלק כואב.
אבל רק ככה אנחנו צומחים, ובוקעים מקליפת הגולם להפוך לפרפר חי.

*

הקב״ה רוצה אותנו שותפים. הוא לא מעוניין ביצורים רובוטיים שממלאים פקודות טכניות ללא מאמץ, חשיבה, או התערבות רגשית. מלאכים לבנים ללא רבב לכלוך לרוב אינם מעבירים את ימיהם בעולם העשייה.

הרבי רוצה אותנו עובדים בכוח עצמנו. שנפסיק לפחד, שנפסיק להשליך אל מעבר לכתף כל אחריות שנראית לנו כבדה מדיי, ונבחר להיות חסידים בוגרים. ילדים בוגרים של אבא.

האהבה של הרבי אלינו כל כך גדולה, הרבי כל כך מחכה לפעולה הכי קטנה שתוכיח את הקשר שלנו, שגם את המאמץ הכי קטנטן שנעשה מצדנו הרבי יאסוף אליו באהבה ויפתח כלפינו פתח כפתחו של אולם בביאת משיח צדקנו עוד היום!

16 מחשבות על “מבצע י"א ניסן – י"א ניסן – קבצים לקריאה ולצפיה !!”

כתיבת תגובה

התחברות

דילוג לתוכן